Tiki Artifacts


Lost Tiki motel in MI

 

 

The now gone Chin Tiki

chin_tiki_front chin_tiki_sign